VII. valná hromada 1.asociace divadelních a filmových šermířů se konala 12.12.2008
v restauraci „U Pivrnce“ a byla volební valnou hromadou.Celá členská základna jednohlasně potvrdila stávající složení asociačního výboru. Dále zde byly prezentovány nápady některých členů (L. Wagner, M. Štěpán) na větší zviditelnění a rozšíření aktivit asociace. Na valné hromadě byli informováni všichni členové o smutné zprávě,že jeden z našich významných čestných členů František Michálek, dne 22.2.2008 zemřel ve věku 87 let.