uvod

Vítejte na webových stránkách 1. Asociace divadelních a filmových šermířů. Naleznete zde informace o asociaci, plné znění stanov a vnitřních předpisů. Aktuální informace o dění v asociaci najdete na facebookové stránce.