Smyslem činnosti je vytvoření korektnosti a odbornosti ve vztazích jak mezi šermíři, tak i vůči veřejnosti. Veřejnost a šermířská obec bude na těchto webových stránkách průběžně informována  o divadelních šermířských choreografiích, filmových a jiných aktivitách spojených se šermířskou disciplínou.

1. Asociace divadelních a filmových šermířů řízená prezidentem a Asociačním výborem charakterizuje obecně šermířský projev do pěti základních forem:

– dobový (historický) šermobrazky_01
– divadelně-jevištní šerm
– předváděcí kontaktní šerm
– sportovní šerm
– bojové hry

Asociace si je vědoma problematiky subjektivního a objektivního posuzování některých z těchto forem v
 kontextu historického vývoje a posloupnosti.

Šermířský projev v obecné i odborné rovině ovlivňovaly a stále ovlivňují:– účelnost
– forma
– styl
– stylizaceJe možné hodnotit a posuzovat šermířský projev

v:

– základní formě
– předváděcí (závodní) formě
– vrcholové formě
 

Historie asociace

Dne 10. března 2003 vznikla a následně dne 29.dubna 2003 oficiálně zahájila činnost    „1.asociace divadelních a filmových šermířů“, která je dobrovolnou organizací asociativního charakteru. Činnost této organizace se řídí právním řádem České republiky a stanovami.

Organizace vznikla jako obrana proti monopolizačním a centralistickým snahám a tendencím odborných spolků sledujících především motivaci finančních zisků z této činnosti než zájem o zkvalitnění tohoto oboru na podkladě letité zkušenosti a všestranné profesionální odbornosti.

„1. asociace divadelních a filmových šermířů“ vznikla z iniciativy skupin a šermířů s celorepublikovou přirozenou autoritou podloženou zmiňovanou letitou praxí a zkušeností nejenom s vystupováním na veřejnosti, ale i v televizi, filmu a na divadle. Jedná se o skupiny scénického a historického šermu DOMINIK, GOBARO, REGIUS.

Asociace sídlí na adrese:
Miroslav Fantyš
Osadní 41, 170 00 Praha 7
e–mail: 
1.asociace zavináč seznam.cz
IČO: 26 62 81 71

Číslo účtu: 2300684909/2010