V. valná hromada 1.asociace divadelních a filmových šermířů se konala 24.11.2006 v restauraci „Miluj bližního svého“. Na této valné hromadě bylo oznámeno přijetí nových členů a čestných členů 1.asociace divadelních a filmových šermířů. Po skončení valné hromady byli všichni účastníci spolu s čestnými a novými členy pozváni na oslavu 30ti letého výročí vzniku skupiny scénického šermu „Regius“. Této oslavy se také zúčastnili hosté i členové jiných šermířských skupin.