Vážení přátelé, řádní a čestní členové a členky 1.asociace divadelních a filmových šermířů.  Je to právě rok,co jsme se v takto hojném počtu viděli naposledy.Dnes ale na rozdíl od roku předcházejícího je pořadí této valné hromady pod pořadovým číslem VIII. – což znamená,že máme za sebou osm let trvání a to pod mým vedením a až na Honzu Miňa,kterého na uvolněném místě tiskového mluvčího vystřídal Pepa Šolc i pod stejným složením asociačního výboru.   Za dobu trvání 1.asociace se již podruhé koná valná hromada v Plzni a na rozdíl od té předcházející nás nečeká ani volba nového asociačního výboru, proto může být program více než stručný a o to bohatší v diskusi a následném přátelském posezení. Podařilo se nám doplnit naše webové stránky až po současnost. Ani tento úkol nebyl lehký – přesto by jste měli nyní na těchto stránkách najít vše,co 1.asociace za dobu svého trvání zrealizovala,na čem se podílela a co v případě zájmu svým členům nabízí. Také se tam dozvíte, co je zapotřebí učinit pro vstup do našich řad…