Vážení přátelé, řádní a čestní členové a členky 1.asociace divadelních a filmových šermířů, hosté.

Dnes Vás naposledy zdravím z tohoto místa a to jen proto, abych Vás stručně seznámil s důvody mé rezignace v červnu letošního roku. Vždy jsem se snažil zodpovědně plnit úkoly 1.asociace a přání jejích členů. Tak tomu bylo i po minulé valné hromadě, kdy jste si odhlasovali společný výlet. Vzhledem k tomu, že toto Vaše přání se mi již podruhé nepodařilo naplnit a realizovat, byť jsem se snažil sebevíce, důvody nepovažuji za nutné rozebírat, došel jsem k závěru, že setrvávání mé osoby ve funkci prezidenta je pouze formální a proto jsem z tohoto postu rezignovat. Zkrátka všechno jednou končí a mně to trvalo 15.let. Závěrem mi nezbývá než popřát mému nástupci více štěstí při plnění úkolů mu svěřených a to včetně asociačního výboru.