Vážení přátelé, řádní a čestní členové a členky 1.asociace divadelních a filmových šermířů, hosté.

Rok s rokem se sešel a opět se scházíme, abychom bilancovali co všechno jsme za tento rok učinili. Na rozdíl od předcházejícího roku má pořadové číslo XV – což znamená patnácti leté trvání. Takže – asociační výbor se scházel pravidelně každý měsíc. Na základě účasti členů asociačního výboru lze konstatovat, že výbor pracoval spolehlivě. O tom se jak doufám budete mít možnost přesvědčit v jejich celoročních zprávách. Naše webové stránky byly průběžně aktualizovány Luďkem Malým, stejně tak jako facebook , kde aktualizace včetně fotografií doplňoval Jiří Kadeřábek. V těchto směrech jsou stránky kompletní a poskytují čtenáři potřebné informace o 1.asociaci, včetně přehledu o její činnosti.