Vážení přátelé, řádní a čestní členové a členky 1.asociace divadelních a filmových šermířů, hosté.

Rok s rokem se sešel a opět se scházíme, abychom bilancovali a Vám skládali účty, co všechno jsme za ten rok pro asociaci učinili. Na rozdíl od roku předcházejícího pod pořadovým číslem XIV – což znamená, že máme za sebou čtrnáct let trvání. Vzhledem k tomu, náš dnešní program, který jste si odhlasovali, je více než pestrý, tak i má úvodní řeč bude co nejstručnější. Takže – asociační výbor se scházel po celý rok pravidelně každý měsíc a tentokráte více méně se 100% účastí. Tedy pozitivní změna oproti roku předcházejícímu. Jen pro upřesnění, sešli jsme se do dnešního dne 13krát o čemž svědčí i zápisy, které jsou Vám k dispozici k nahlédnutí. V případě webových stránek došlo k výměně správce našich webových stránek a bylo doplněno vše potřebné, co bylo minulým správcem zanedbáno a to včetně podstatného zlevnění jejich provozu. Dá se říci, že nyní jsou stránky až na drobnosti kompletní a poskytují čtenáři potřebné informace o 1.asociaci včetně přehledu o její činnosti. Facebookové stránky realizované a aktualizované Jiřím Kadeřábkem mají sice velkou odezvu návštěvníků, ale trpí nedostatkem aktuálních příspěvků. Závěrem mi dovolte jednu smutnou zprávu – 4.8.2015 opustil naše řady ve věku 85ti let Jaroslav Tomsa.