Vážení přátelé, řádní a čestní členové a členky I.asociace divadelních a filmových šermířů, hosté.
Je to přes rok, co jsme se v takto hojném počtu viděli naposled. Dnes, ale na rozdíl od roku předcházejícího je pořadí této Valné hromady pod pořadovým číslem X – což znamená, že máme za sebou deset let trvání a to pod mým vedením. Toto je tedy důvod k oslavám.
V případě webových stránek došlo ke změně správce našich stránek a bylo doplněno vše potřebné. Dá se říci, že nyní jsou stránky kompletní a poskytují čtenáři všechny potřebné informace o I.asociaci včetně přehledu o její činnosti. Zbývá doplnit materiály z IX. Valné hromady – což bude učiněno zároveň s materiály z té dnešní.