Vážení přátelé, řádní a čestní členové a členky 1. asociace divadelních a filmových šermířů.
Je to právě rok co jsme se v takto hojném počtu viděli naposledy. Dnes, ale na rozdíl od roku předcházejícího je pořadí této valné hromady pod pořadovým číslem IX – což znamená, že máme za sebou devět let trvání a to pod mým vedením. Příští Rok nás čeká jubilejní X. valná hromada a tedy i důvod k oslavám. Přes to všechno i tento rok nebyl na oslavy chudý. Připomněli jsme si 50tiny skupiny Mušketýři a bandité a v tomto roce si připomeneme 40 let trvání skupiny Dominik. To byla ta veselejší stránka a nyní jedna smutná zpráva. V tomto roce nás opustil pan dr. Pavel Plch, který pro žánr, který nás spojuje, udělal hodně a za to vše mu patří dík a čest jeho památce. Jak vidíte, byl to rok více než plodný a proto si 1. asociace dovolila pozvat na skleničku šampaňského, neboť to se k oslavám patří. Plodný byl i po stránce pracovní pro výbor 1.asociace.
Co se týká webových stránek 1. asociace, tak se dá říci, že nyní jsou kompletní a poskytují čtenáři všechny potřebné informace o 1. asociaci, včetně přehledu o její činnosti. V tomto směru zapracoval především Jirka Kadeřábek za pomoci Mirka Fantyše.