Vážení přátelé, řádní a čestní členové a členky 1. asociace divadelních a filmových šermířů.

Rok s rokem se opět sešel a proto se scházíme , abychom bilancovali a Vám skládali účty z činnosti asociačního výboru za tento uplynulý rok. Na rozdíl předešlého je číslo dnešní valné hromady XIII – což znamená, že máme za sebou třináct let trvání pod mým vedením.
Na návrh Judity Dvořákové byl zřízen facebookový profil má velkou odezvu u návštěvníků tohoto serveru. V případě webových stránek došlo k výměně správce našich stránek a bylo doplněno vše potřebné, co bylo minulým správcem zanedbáno. Dá se říci, že nyní jsou stránky až na drobnosti kompletní a poskytují čtenáři potřebné informace o 1. asociaci včetně přehledu o její činnosti.