Vážení přátelé, řádní a čestní členové a členky I.asociace divadelních a filmových šermířů, hosté,
Rok s rokem se sešel, co jsme se zde v tak hojném počtu naposledy sešli. Dnes, ale na rozdíl od roku předcházejícího je pořadí této Valné hromady pod pořadovým číslem XII – což znamená, že máme za sebou dvanáct let trvání a to pod mým vedením. Vzhledem k tomu, že náš dnešní program, který jste si odhlasovali, je více než pestrý, tak i má úvodní řeč bude, co nejstručnější již vzhledem k tomu, že nás čekají volby do nového asociačního výboru kde na rozdíl od nás, vy jste měli celý rok na to si rozmyslet své návrhy pro nové obsazení asociačního výboru a to nejenom pokud se prezidenta, víceprezidenta ale i pokladníka, tiskového mluvčího, sekretáře a osobního tajemníka týče.