Vážení přátelé, řádní a čestní členové a členky 1.asociace divadelních a filmových šermířů.
Rok s rokem se sešel, co jsme se v takto hojném počtu viděli naposledy. Dnes, ale na rozdíl od roku předcházejícího je pořadí této valné hromady pod pořadovým číslem XI – což znamená, že máme za sebou jedenáct let trvání a to pod mým vedením. Mimochodem jen tak na okraj, příští rok nás čekají volby nového výboru 1.asociace takže pokud nedojde ke změně po dnešní valné hromadě, máte celý rok na to rozmyslet si své návrhy pro nové obsazení. Jen pro pořádek poslední volby proběhly 12.12.2008. Pokud bychom se spokojili s tímto konstatováním, dalo by se tedy říct, máme o důvod více k oslavám – jenže, zatímco asociační výbor se pravidelně scházel každý měsíc k poradám, kterých se uskutečnilo do dnešního dne celkem 15 – nakonec přehled zápisů máte k dispozici k nahlédnutí u Josefa Šolce.
V případě webových stránek došlo k výměně správce našich stránek a bylo doplněno vše potřebné, co bylo minulým správcem zanedbáno. Dá se říci, že nyní jsou stránky kompletní a poskytují čtenáři všechny potřebné informace o 1.asociaci včetně přehledu o její činnosti. O propagaci 1.asociace se opět zasloužili Václav Luks, Leo Křížek, Jiří Vincenc, Josef Šolc, Jiří Kadeřábek atd..