Valná hromada

Vážení přátelé, řádní a čestní členové a členky 1.asociace divadelních a filmových šermířů, hosté.

Dnes Vás naposledy zdravím z tohoto místa a to jen proto, abych Vás stručně seznámil s důvody mé rezignace v červnu letošního roku. Vždy jsem se snažil zodpovědně plnit úkoly 1.asociace a přání jejích členů. Tak tomu bylo i po minulé valné hromadě, kdy jste si odhlasovali společný výlet. Vzhledem k tomu, že toto Vaše přání se mi již podruhé nepodařilo naplnit a realizovat, byť jsem se snažil sebevíce, důvody nepovažuji za nutné rozebírat, došel jsem k závěru, že setrvávání mé osoby ve funkci prezidenta je pouze formální a proto jsem z tohoto postu rezignovat. Zkrátka všechno jednou končí a mně to trvalo 15.let. Závěrem mi nezbývá než popřát mému nástupci více štěstí při plnění úkolů mu svěřených a to včetně asociačního výboru.

Vážení přátelé, řádní a čestní členové a členky 1.asociace divadelních a filmových šermířů, hosté.

Rok s rokem se sešel a opět se scházíme, abychom bilancovali co všechno jsme za tento rok učinili. Na rozdíl od předcházejícího roku má pořadové číslo XV – což znamená patnácti leté trvání. Takže – asociační výbor se scházel pravidelně každý měsíc. Na základě účasti členů asociačního výboru lze konstatovat, že výbor pracoval spolehlivě. O tom se jak doufám budete mít možnost přesvědčit v jejich celoročních zprávách. Naše webové stránky byly průběžně aktualizovány Luďkem Malým, stejně tak jako facebook , kde aktualizace včetně fotografií doplňoval Jiří Kadeřábek. V těchto směrech jsou stránky kompletní a poskytují čtenáři potřebné informace o 1.asociaci, včetně přehledu o její činnosti.

Vážení přátelé, řádní a čestní členové a členky 1.asociace divadelních a filmových šermířů, hosté.

Rok s rokem se sešel a opět se scházíme, abychom bilancovali a Vám skládali účty, co všechno jsme za ten rok pro asociaci učinili. Na rozdíl od roku předcházejícího pod pořadovým číslem XIV – což znamená, že máme za sebou čtrnáct let trvání. Vzhledem k tomu, náš dnešní program, který jste si odhlasovali, je více než pestrý, tak i má úvodní řeč bude co nejstručnější. Takže – asociační výbor se scházel po celý rok pravidelně každý měsíc a tentokráte více méně se 100% účastí. Tedy pozitivní změna oproti roku předcházejícímu. Jen pro upřesnění, sešli jsme se do dnešního dne 13krát o čemž svědčí i zápisy, které jsou Vám k dispozici k nahlédnutí. V případě webových stránek došlo k výměně správce našich webových stránek a bylo doplněno vše potřebné, co bylo minulým správcem zanedbáno a to včetně podstatného zlevnění jejich provozu. Dá se říci, že nyní jsou stránky až na drobnosti kompletní a poskytují čtenáři potřebné informace o 1.asociaci včetně přehledu o její činnosti. Facebookové stránky realizované a aktualizované Jiřím Kadeřábkem mají sice velkou odezvu návštěvníků, ale trpí nedostatkem aktuálních příspěvků. Závěrem mi dovolte jednu smutnou zprávu – 4.8.2015 opustil naše řady ve věku 85ti let Jaroslav Tomsa.

Vážení přátelé, řádní a čestní členové a členky 1. asociace divadelních a filmových šermířů.

Rok s rokem se opět sešel a proto se scházíme , abychom bilancovali a Vám skládali účty z činnosti asociačního výboru za tento uplynulý rok. Na rozdíl předešlého je číslo dnešní valné hromady XIII – což znamená, že máme za sebou třináct let trvání pod mým vedením.
Na návrh Judity Dvořákové byl zřízen facebookový profil má velkou odezvu u návštěvníků tohoto serveru. V případě webových stránek došlo k výměně správce našich stránek a bylo doplněno vše potřebné, co bylo minulým správcem zanedbáno. Dá se říci, že nyní jsou stránky až na drobnosti kompletní a poskytují čtenáři potřebné informace o 1. asociaci včetně přehledu o její činnosti.

Vážení přátelé, řádní a čestní členové a členky I.asociace divadelních a filmových šermířů, hosté,
Rok s rokem se sešel, co jsme se zde v tak hojném počtu naposledy sešli. Dnes, ale na rozdíl od roku předcházejícího je pořadí této Valné hromady pod pořadovým číslem XII – což znamená, že máme za sebou dvanáct let trvání a to pod mým vedením. Vzhledem k tomu, že náš dnešní program, který jste si odhlasovali, je více než pestrý, tak i má úvodní řeč bude, co nejstručnější již vzhledem k tomu, že nás čekají volby do nového asociačního výboru kde na rozdíl od nás, vy jste měli celý rok na to si rozmyslet své návrhy pro nové obsazení asociačního výboru a to nejenom pokud se prezidenta, víceprezidenta ale i pokladníka, tiskového mluvčího, sekretáře a osobního tajemníka týče.

Vážení přátelé, řádní a čestní členové a členky 1.asociace divadelních a filmových šermířů.
Rok s rokem se sešel, co jsme se v takto hojném počtu viděli naposledy. Dnes, ale na rozdíl od roku předcházejícího je pořadí této valné hromady pod pořadovým číslem XI – což znamená, že máme za sebou jedenáct let trvání a to pod mým vedením. Mimochodem jen tak na okraj, příští rok nás čekají volby nového výboru 1.asociace takže pokud nedojde ke změně po dnešní valné hromadě, máte celý rok na to rozmyslet si své návrhy pro nové obsazení. Jen pro pořádek poslední volby proběhly 12.12.2008. Pokud bychom se spokojili s tímto konstatováním, dalo by se tedy říct, máme o důvod více k oslavám – jenže, zatímco asociační výbor se pravidelně scházel každý měsíc k poradám, kterých se uskutečnilo do dnešního dne celkem 15 – nakonec přehled zápisů máte k dispozici k nahlédnutí u Josefa Šolce.
V případě webových stránek došlo k výměně správce našich stránek a bylo doplněno vše potřebné, co bylo minulým správcem zanedbáno. Dá se říci, že nyní jsou stránky kompletní a poskytují čtenáři všechny potřebné informace o 1.asociaci včetně přehledu o její činnosti. O propagaci 1.asociace se opět zasloužili Václav Luks, Leo Křížek, Jiří Vincenc, Josef Šolc, Jiří Kadeřábek atd..

Vážení přátelé, řádní a čestní členové a členky I.asociace divadelních a filmových šermířů, hosté.
Je to přes rok, co jsme se v takto hojném počtu viděli naposled. Dnes, ale na rozdíl od roku předcházejícího je pořadí této Valné hromady pod pořadovým číslem X – což znamená, že máme za sebou deset let trvání a to pod mým vedením. Toto je tedy důvod k oslavám.
V případě webových stránek došlo ke změně správce našich stránek a bylo doplněno vše potřebné. Dá se říci, že nyní jsou stránky kompletní a poskytují čtenáři všechny potřebné informace o I.asociaci včetně přehledu o její činnosti. Zbývá doplnit materiály z IX. Valné hromady – což bude učiněno zároveň s materiály z té dnešní.

Vážení přátelé, řádní a čestní členové a členky 1. asociace divadelních a filmových šermířů.
Je to právě rok co jsme se v takto hojném počtu viděli naposledy. Dnes, ale na rozdíl od roku předcházejícího je pořadí této valné hromady pod pořadovým číslem IX – což znamená, že máme za sebou devět let trvání a to pod mým vedením. Příští Rok nás čeká jubilejní X. valná hromada a tedy i důvod k oslavám. Přes to všechno i tento rok nebyl na oslavy chudý. Připomněli jsme si 50tiny skupiny Mušketýři a bandité a v tomto roce si připomeneme 40 let trvání skupiny Dominik. To byla ta veselejší stránka a nyní jedna smutná zpráva. V tomto roce nás opustil pan dr. Pavel Plch, který pro žánr, který nás spojuje, udělal hodně a za to vše mu patří dík a čest jeho památce. Jak vidíte, byl to rok více než plodný a proto si 1. asociace dovolila pozvat na skleničku šampaňského, neboť to se k oslavám patří. Plodný byl i po stránce pracovní pro výbor 1.asociace.
Co se týká webových stránek 1. asociace, tak se dá říci, že nyní jsou kompletní a poskytují čtenáři všechny potřebné informace o 1. asociaci, včetně přehledu o její činnosti. V tomto směru zapracoval především Jirka Kadeřábek za pomoci Mirka Fantyše.

Vážení přátelé, řádní a čestní členové a členky 1.asociace divadelních a filmových šermířů.  Je to právě rok,co jsme se v takto hojném počtu viděli naposledy.Dnes ale na rozdíl od roku předcházejícího je pořadí této valné hromady pod pořadovým číslem VIII. – což znamená,že máme za sebou osm let trvání a to pod mým vedením a až na Honzu Miňa,kterého na uvolněném místě tiskového mluvčího vystřídal Pepa Šolc i pod stejným složením asociačního výboru.   Za dobu trvání 1.asociace se již podruhé koná valná hromada v Plzni a na rozdíl od té předcházející nás nečeká ani volba nového asociačního výboru, proto může být program více než stručný a o to bohatší v diskusi a následném přátelském posezení. Podařilo se nám doplnit naše webové stránky až po současnost. Ani tento úkol nebyl lehký – přesto by jste měli nyní na těchto stránkách najít vše,co 1.asociace za dobu svého trvání zrealizovala,na čem se podílela a co v případě zájmu svým členům nabízí. Také se tam dozvíte, co je zapotřebí učinit pro vstup do našich řad…

VII. valná hromada 1.asociace divadelních a filmových šermířů se konala 12.12.2008
v restauraci „U Pivrnce“ a byla volební valnou hromadou.Celá členská základna jednohlasně potvrdila stávající složení asociačního výboru. Dále zde byly prezentovány nápady některých členů (L. Wagner, M. Štěpán) na větší zviditelnění a rozšíření aktivit asociace. Na valné hromadě byli informováni všichni členové o smutné zprávě,že jeden z našich významných čestných členů František Michálek, dne 22.2.2008 zemřel ve věku 87 let.